יום ה', יט’ באלול תשע”ה

תוכנית משננים הינה תוכנית הנלמדת בכיתות ג'-ה'. מטרתה העיקרית של התוכנית לימוד טעמי המקרא ,אהבת התורה ולימוד המידות כתורת חיים. התוכנית ייחודית ואיכותית ,התלמידים לומדים את מידותיהם הנעלות של אבותינו ואמותינו הקדושים מתוך החומשים ומישמים את המידות טובות הלכה למעשה בחייהם האישיים.: טוב ליבה של רבקה המשקה את אליעזר וגמליו; רחל אימנו הוותרנית המגלה ללאה את הסימנים כדי שלא לביישה; יוסף הצדיק שסולח לאחיו על מכירתו ואף מתאמץ "לשכנע" אותם ש"לא אתם שלחתם אותי הֵנָה, כי האלוקים" ,ועוד... צוות ביה''ס מודרך במהלך השנה ע"י הרב בני גוטליב מתוכנית עתי''ד . בסיום לימוד החומש אנו חוגגים יום שיא שבו מראים התלמידים להוריהם את הבקיאות הרבה בחומש ואת הקריאה הנפלאה של פסוקים בשילוב טעמי המקרא.ובעופעה מאחד החומשים .